Как се прави прогнозата за времето?


Предсказването на времето се постига чрез прилагане на статистически методи върху данни, събрани от различни технически средства - наземни станции, сателитна информация, метеорологични балони и др. Хората опитват да предвиждат времето от хилядолетия, но официално това се прави от 19-ти век насам. Прогнозите са изключително важни за всички професии, зависещи от атмосферните условия: земеделие, строителство, транспорт, топлоцентрали и електроцентрали и разпределителни дружества, спортове на открито.

Обикновено се разчита на компютърни модели, често регресионни модели, които взимат предвид фактори като промени в атмосферното налягане, текуща влажност, температура, вятър, атмосферата в околни региони и историческа информация за поведението на атмосферните маси в даден район.

Най-често се ползва набор от няколко модела, но въпреки това прогнозите не винаги са точни, особено когато са за повече от 2-3 дни напред. Това се дължи на огромното количество фактори, влияещи на времето и тяхното непрекъснато взаимодействие. Обикновено прогнозата за времето съдържа информация за температурата, скорост и посока на вятъра, валежи от дъжд и сняг и екстремни атмосферни явления.