Условия за ползване


Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между Vestnicibg.com и всяко лице, ползващо Интернет страницaта Vestnicibg.com. Vestnicibg.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Всички елементи на съдържанието на тази Интернет страница, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Vestnicibg.com. Използването им без изрично разрешение от Vestnicibg.com е нарушение на закона. Логата и запазените марки на различните вестници, списания, уеб сайтове и др. са собственост на съответните вестници, списания, уеб сайтове и т.н.

Vestnicibg.com е уебсайт, предоставящ каталог с информация за вестници, списания и сайтове със справочна информация. Подборът на участващите сайтове, подредбата и оформлението са прерогатив на Vestnicibg.com. Услугата, предоставяна от Vestnicibg.com, се предлага "във вида, в който е" и Vestnicibg.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на уебсайта, включително без ограничение,

  • да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп,
  • да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация,
  • да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията,
  • да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност по съответните членове от закона.

Потребителите се съгласяват предоставената от тях поверителна или лична информация да се използва според политиката за поверителност на сайта, публикувана тук

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.